Latif Anshori Kurniawan

Faedah Berbahasa Indonesia

Month

Desember 2007

Bermedia Massa?

Saya cukup terkejut mendapati pertanyaan seperti judul post ini. Jamak orang berpinta agar menulis di media massa, dengan pelbagai keuntungan yang diperoleh bila mengirim tulisan ke media massa. Menurut saya pribadi, menulis adalah kegiatan berbagi faedah. Berbagi faedah yang dimaksud… Continue Reading →

© 2017 Latif Anshori Kurniawan — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑