Latif Anshori Kurniawan

Ilmu adalah Agama

Diterbitkan pada dalam Blog.

Bismillah.

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka dari itu, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.” — Muhammad bin Sirin rahimahullah, dalam Muqadimah Shahih Muslim.

Salam hangat,
Latif Anshori Kurniawan

Sumber: Majalah Qudwah, edisi 5, volume 01, 1434 H./ 2013, (sampul belakang majalah).