Latif Anshori Kurniawan

Kala Berlomba Asakan ‘Pengakuan’

Diterbitkan pada dalam Blog.